Fees

PER MAAND / PER MONTH (12)
PER JAAR / PER YEAR

PER KIND / PER CHILD

R 2 335
R 28 022
LUMP-SUM ANNUAL PAYMENTS BY 28 FEBRUARY 2017
VOLLE JAARLIKSE BETALING IN EEN BEDRAG TEEN 28 FEBRUARIE 2017

AFSLAG / DISCOUNT (10%)
R 25 220 PER KIND / PER CHILD
BANKBESONDERHEDE / BANKING DETAILS
STANDARD BANK RINK STREET / RINKSTRAAT
CURRENT ACCOUNT / LOPENDE REKENING
ACCOUNT NUMBER: / REKENINGNOMMER: 080271707
BRANCH CODE: / TAKKODE: 050417